Adli Sekreterlik

1.500,00 TL 1.500,00 TL

Adli  sekreter; avukatlık büroları, barolar, adliye teşkilatı ve hukuk müşavirlikleri gibi birtakım kurum ve kuruluşlarda evrak işleri ile ilgilenip kayıt tutan kişilere verilen mesleki unvandır.

Görev tanımı;

  • Adliyeden dava dosyaları ile ilgili gelen bilgileri dosyalamak
  • İzleme defterine durum günlerini not almak
  • Makbuz hazırlamak ve imzalatmak
  • İhtiyaca göre tapu ya da diğer kütük bilgilerinin çıktısını almak
  • Randevuları düzenlemek